Posted on

சொற்களை அடையாளம் கண்டுபிடி

கீழ் உள்ள சொற்களின் எழுத்து வடிவத்தையும், பட வடிவத்தையும் உருவ வடிவத்தையும் ஒருமுறை மீள் பார்வை செய்தல் வேண்டும் அப்போது தான் அடுத்ததாக வெறும் வார்த்தைகளை பாரதியார் பாடலாக மாற்றி அமைக்க முடிந்ததன் அடிப்படை இலக்கணத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

எனவே இது ஒரு சிறு மீள் பார்வையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Identify the words

This is lesson is another simple review of the words in their written and picture form. Understanding the meaning and able to identify the words is the first step in learning the grammar behind the words. The words Bharathi used turned ordinary words into a song. So This is a simple review.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Posted on

ஓடி விளையாடு பாப்பா

Subramanya_Bharathi

எழுத்துகளை கண்டுபிடிக்கவும்

பாரதியாரின் பாடலான ”ஓடி விளையாடு பாப்பா” என்ற பாடலின் பொருளை ஓரளவு புரிந்திருப்பீர்கள். அது குழந்தைகளுக்காக மகாகவி பாடியது. அவரது பாடலின் முதல் இரு வரிகளில் உள்ள சொற்களை இங்குப் பார்ப்போம். சொற்களை முதலில் நாம் கண்ணால் அடையாளம் காண்கிறோம், பின் காதால் கேட்டு எப்படி உரைப்பது என்று பார்க்கிறோம்
பாடத்தைத் தொடங்கும் முன்னால் எழுத்துகளின் அடிப்படையைப் புரிந்து கொண்டோமா எனப் பரிசோதித்துப் பார்த்தல் அவசியம்.
இந்த இழையில் ஓடுதல், விளையாடுதல், பாப்பா குழந்தை, கூடுதல் நீ ஓய்ந்திருத்தல் வைதல் ஆகாது என்ற சொற்கள் சிறிது வித்தியாசமாகக் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.

கொடுக்கப்பட்ட சொற்களின்  எழுத்துகளை அடையாளம்  கண்டு கொள்ள உதவும் Testletter_bharathiyaar

Identify the letters

Hope you understood the meaning of Bharathiyar song”odi villayaadu paappaa.

We will learn the words in the first two lines. First we learn to identify the words with out eyes. Then we listen to the words with our ears. Before Moving to learn the meaning of the words  one need to identify the letters.

The below power point presentation is a self test for you.

Testletter_bharathiyaar

 

Posted on

உயிர் எழுத்துகளும்குறில், நெடில், ஒற்று வேறுபாடுகளும்

தமிழ் இலக்கணத்தைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டால் எழுத்து கூட்டிப் பாடங்களை வாசிப்பது எளிதாக அமையும்.. இலக்கணம் என்பது கண்ணால் பார்த்து, காதால் கேட்டால் மட்டும் தமிழ் குழந்தைகளின் மனதில் எளிதில் பதிந்து விடாது. அவர்கள் விளையாட்டு மூலமாகவும் எழுத்துகளின் ஒலி வேறுபாட்டையும் வரி வடிவ வேறுபாட்டையும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

இந்தப் பாடத்தில் உயிர் எழுத்துகள் ஒலி வேறுபாட்டின் மூலம் குறில் நெடில் ஒற்று ஆகியவை கற்றுக் கொடுக்கப் படுகிறது.

குறில்

ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அல்லது ஒரு வினாடி எடுத்துக் கொள்ளும் எழுத்துகள் குறில் என்று அழைக்கப்படும்.
குறில் உயிர் எழுத்துகள் அ, இ, உ, எ, ஒ
என்பன.

நெடில்

ஒரு எழுத்து தான் ஒலிக்க இரண்டு வினாடிகள் எடுத்துக் கொண்டால் அது நெடில் என்று அழைக்கப்படும். ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள ஆகியவை நெடில் எழுத்துகள் ஆகும்

ஒற்று

ஒலிப்பதற்கு அரை மாத்திரை நேரமே எடுக்கும் எழுத்துகள் ஒற்று என்று அழைக்கப்படுகிறன.”ஃ
” ஒற்று ஆகும்

a picture short_long Tamil Vowels
A poster for short_long Tamil Vowels

இந்த விளையாட்டு காட்சி வில்லைகளாகத் தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இதை ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பில் பயன் படுத்தும் வகையாக இங்கு ஒரு கோப்பும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தக் கோப்பில் ஒலி ஒரு சில இடங்களில் வேலை செய்யாது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவும்.

தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் வசதிக்காக  குறில்_ நெடில்கோப்பை இங்கு தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

Learning Short and long Tamil vowels through games

To read Tamil correctly one has to understand the grammar behind the letters. This will help the student recognize the letters and read the words properly. For the children to grasp tamil language it is not enough that they see adn hear the letters. They need to play and interact with the letters to use their learning in a practical way

In this lesson through sounds the students will learn the long and short vowels

The pronunciation of these letters depends upon how long it takes to make the particular sound. The unit of measure is called a Mathirai. A mathirai is the time it takes to snap your fingers or blink your eyes naturally. It is usually a second

Short vowels

When a letter take a second to pronounce that letter is called kurril They are அ, இ, உ, எ, ஒ

Long vowels

When a letter take two seconds to pronounce it is called neddill.
Those letters are ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள

Ottru

when a letter has only half second sound duration,it is referred as otRRu

a picture short_long Tamil Vowels
A poster for short_long Tamil Vowels

This game is a power point slide show One can use the link . In some places the audio will not work. But for the convenience of the teachers

Shor_ Longcan download the file here.

Posted on

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”


உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”களின் காணொளியை இங்கே கண்டு கற்கலாம்

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

The video of uyir maiy “க்”‘ group can be viewed to learn here

Posted on

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள்-2

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது. இது அடுத்தபடியாக வரும்  சொற்களின்  தொகுப்பாகும்.

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்
தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • இது
 • என்
 • ஒரு
 • நீ
 • யார்
 • வீடு

மேலும் சில சொற்கள்

 • அணில்
 • எறும்பு
 • சிலந்தி
 • பறவை
 • மீன்
 • தேனீ
சித்திரச் சொற்கள் 2- Tamil sight words
சித்திரச் சொற்கள் 2

Words to learn:

 • இது(ithu)- This
 • என்(en)-my
 • ஒரு(oru)- a, an
 • நீ(nee)-you
 • யார்(yaar)-who
 • வீடு(veedu)-house

More words

 • அணில்(aNNil)-squirrel
 • எறும்பு(ehrrumbu)-ant
 • சிலந்தி(silanthi)-spider
 • பறவை(parravai)-bird
 • மீன்(meen)-fish
 • தேனீ(thaynee)-bee

வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கே அதைத் தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

SightWords2

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1
தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words
தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்2.2.1
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words
தமிழ் சித்திரச் சொற்கள் 2.2
SightWords6
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு.
the se cond set of Tamil sight words

SightWords12 SightWords11 SightWords10 SightWords9 SightWords8 SightWords7Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose. You can download them here.