0(0)

மேல்நிலைப் பாடங்கள்

Description

இந்தத் தளத்தில் உள்ள மேல்நிலைப்பாடங்கல் தமிழ் இணையக் கழகத்தின் தமிழ் சான்றிதழ்- மேல்நிலைப் பள்ளிக்கான பாடப்பனுவலிலி இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடப்பனுவலில் உள்ள வரிசைக்கிரமத்தில் பாடங்கள் இங்குக் கொடுக்கப்படவில்லை.ஆனால்   மேல்நிலை வகுப்பு மாணவர்களா; இயல்பாக, சிரமம் இல்லாமல் சரளமாக வாசித்துப் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய வகையில்  பாட வரிசை அமைந்திருக்கும்

ஒவ்வோரு பாடமும்,

வாசித்தல் முறைக்கான காணொலியோடு தொடங்கி    , சொல்வளம், இலக்கணம், பயிற்சி என்று  பிரிக்கப்பட்டு வழங்கபடுகின்றது.

தமிழ் இணையக் கழகத்தின்  பாடப்பனுவலை ,pdf ஆவணமாக இங்கேத் தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம். இந்தப் பாடப்பனுவல்கள்  தமிழை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்கும்   ஐந்தாம், ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

The Advanced level lessons for this course is taken from Tamil University.

Though the lessons are taken from Tamil Virtuval Academy Advancedlevel certificate course, the lessons are not in the same order, Here the lessons are organized with the intention o help  middle school students  whose second language is Tamil. These lessons are suitable for 4th and 5th graders.

The lessons will start with the video of sample reading from the lesson, then the vocabulary Grammar  and practice

Topics for this course

1 Lessons

பாடம்1 -உரையாடல்

பாடம் 1- உரையாடல் இலக்கணம்

பாடம் 2 வர்ணனை

பாடம் 2 வர்ணனை – இலக்கணம்

பாடம் 3 செய்தி?

This is the lesson 5 in the TVA text book, In the textbook, they have taken three samples of newspaper articles for the student's language practice. The lesson in the text book gives two samples for reading and comprehension and one to write with the given details

பாடம் 3 செய்தி இலக்கணம்

பாடம்-4 நாட்டுப்புறபாடல்கள்

பாடம் 4 நாட்டுப்புற பாடல்கள்- இலக்கணம்

பாடம் 5 – கதை

பாடம் 5 கதை- இலக்கணம்

பாடம் 6 – சிறுகதை

பாடம் 6 சிறுகதை இலக்கியம்

பாடம் 7- சுருக்கமான கதைகள்

பாடம் 7 சுருக்கமான கதைகள்- இலக்கணம்

பாடம் 8 இறை வாழ்த்து

பாடம் 8 இறை வாழ்த்து – இலக்கணம்

பாடம் 9 தொடர்நிலைச்செய்யுள்

பாடம் 9 தொடர்நிலைச்செய்யுள் – இலக்கணம்

பாடம் 10 குறள்

பாடம் 10 – குறள் இலக்கியம்

பாடம் 11- சங்ககாலப்புலவர்

பாடம்12- கடிதம்

பாடம்-13- சாதனையாளர்

பாடம் 14 இலக்கணம் – மீள் பார்வை

பாடம் 15 அறவுரை

பாடம் 16- நாடகம்

பாடம் 17- பல்சுவைப்பாடல்கள்

பாடம் 18- சங்க கால தமிழும் ஆன்மீகமும்

பாடம்19 – இலக்கணம் மீள்பார்வை 2

பாடம் 20 மறுமலர்ச்சிப் பாடல்கள்

பாடம் 21- அறிவியல்

இலக்கணம்- சீராய்வு

கணிப்பீடு 1

கணிப்பீடு 2

கணிப்பீடு 3

கணிப்பீடு 4

About the instructor

0 (0 ratings)

2 Courses

1 students

Placeholder
Free
Feedback
error: Copyrights: Content is protected !!