Tamil Unlimited LLC

தமிழ் அநிதம்

தமிழ் படிக்க தமிழில் படிக்க

தமிழ் அநிதத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.Tamil unlimited  LLC நிறுவனத்தின் தமிழ் கற்க, கற்பிக்கத் தேவையான வளங்களை உருவாக்கி வழங்குகின்றது. தமிழ் உலகச் செம் மொழிகளிலேயே அதிகக் காலம் வழக்கத்தில் இருக்கிறது. தமிழ் அறிவையும் தமிழ் மொழியின் அநுபோகத்தையும் பரப்புவதே தமிழ் அநிதத்தின் நோக்கமாகும். விளையாட்டுக்கள் மூலம் தமிழைக் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலம் தமிழை அடுத்தத் தலைமுறைக்கு அந்தக் குழந்தைகள் எடுத்துச் செல்ல நாம் வழி செய்கிறோம். இதனால் நம் மொழி ஊட்டமடைகிறது. நாம் நம் மொழியைப் பயன் படுத்திக் கொண்டே இருந்தால் நம் மொழி தழைத்து வளர வழி செய்யலாம். இந்தத் தளத்தின் முலம்தமிழ்மொழியைக் கற்கப் புது புதுக் கருத்துக்களையும் வழிகளையும்பயனாளர்களிடம் கலந்துரையாடிக் கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறோம். இந்த இணையத் தளத்தின் மூலம் உங்களுடன் கலந்துரையாட முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

Welcome to Tamil Anitham.  This is a site of Tamil unlimited  LLC as well. Tamil has been in vogue for the longest time among the classical languages of the world. Tamil Anitham aims to provide Tamil knowledge and experience of Tamil language. By teaching Tamil to children through games, we are enabling them to take Tamil to the next generation. Thus our language is nourished. If we keep using our language, we can make our language flourish and grow.  Through this site, we try to bring new ideas and ways to learn the Tamil language by discussing you.


தமிழ் கற்க, கற்பிக்க சில நூல்கள்:


Sinthika Vaikkum Sirukathaigal: சிந்திக்க வைக்கும் சிறுகதைகள்
Written by Nadar, Suganthi
Cover Design by Nadar, Suganthi
Paperback
116 pages
ISBN: 9780692514467
This book is a collection of short stories for children ages five to thirteen in Tamil. These stories illustrate some of the social and individual challenges that Tamil children face in their dual cultural environment. They serve as a tool for children to resolve conflicts with their parents and friends. These stories help the children solve their problems in their way, so they understand and develop their self-integrity. These Tamil stories help children learn Tamil.

$8.40

Buy


lord Muruga

Lord Muruga: அழகே… தமிழே…. முருகா
Illustrated by Nadar, Suganthi
Illustrated by Krishnan, Jothi
Illustrated by Nadar, Priyanka
Hardback
44 pages
ISBN: 978-0-9839088-0-7
Lord Murugan is considered the beauty and symbol of Tamil. Second-generation children of the Tamil diaspora around the world are the main target audience for this book. This book describes Lord Muruga the Hindu deity, and his six abodes. It talks about Sangam literature’s ancient landscapes. These abodes are introduced to children according to landscapes and terms in ancient Tamil. The content is translated into all major languages of the world. The content is available in the following languages: Tamil, English, Hindi, Spanish, German, French and Malay. The original artwork of this book is displayed in the Murugan Temple of North America.

$34.06

Buy


வெள்ளத்தனைய_மலர்நீட்டம்

வெள்ளத்தனைய மலர்நீட்டம்
Written by Nadar, Suganthi
Illustrated by Nadar, Suganthi
What happens to a lotus when it faces rising flood levels? As well as the introduction to Tamil reading, the lotus is also attempting to teach guided reading to beginners. A suitable teaching tool for Tamil as it helps students enjoy reading Tamil and learning the letters and simple words. Utilize bilingual pronunciation techniques to introduce the children to the ancient literature of Thirukural.

$13.72

Buy


மொட்டை_முட்டை

மொட்டை முட்டை:An adaptation of Humpty Dumpty by W.W Denslow
Written by W.W Denslow,

Adapted by Nadar, Suganthi
Illustrated by Nadar, Suganthi
Paperback
5 x 7 inches
20 pages
ISBN: 978-0-9839088-8-3
This story is an adaptation of Humpty Dumpty by W.W. Denslow. Humpty Dumpty is one of the most popular nursery rhymes for children in English. It is a fun song for children around the world. Humpty Dumpty by W.W Denslow approaches the problem of Humpy Dumpy cleverly and practically, that children can understand. The Tamil version of this story tries to twist the settings of the story by bringing Humpty Dumpty to rural Tamil Nadu India.

$7.06

Buy


amma ingay vaa vaa

அம்மா இங்கே வா வா
Written by Nadar, Suganthi
Illustrated by A, Siva
Hardback
11 x 8.5 inches
26 pages
ISBN: 978-0-9839088-4-5
The book teaches the Tamil alphabet with transliterations of phonetic sounds as well as translations. The book helps a non-native Tamil speaker read a complete sentence in Tamil. With the help of phonetic keys for pronunciation. This book is a beginner’s level reading for the Tamil language.

$15.99

Buy


மாற்றி_யோசி

மாற்றி யோசி
Written by Nadar, Suganthi
Paperback
5 x 7 inches
30 pages
ISBN: 978-0-9839088-5-2
A collection of children’s stories that twist on Aesop’s moral stories. Aesop’s fable seems to be one of the all-time moral stories for children. It taught a way of life to the children of the 18th and 19th centuries, but the 21st century is changing. It doesn’t just matter about living morally. It is about surviving negativity by having hope and courage. These are stories that are intended for the children of the 21st century. Each story explains the moral of today using jungle animals. This book takes stories well-known to children and gives them a different perspective. This is suitable for today’s children. These stories have simple Tamil that children can practice in middle school reading.

$8.00

Buy


ஆடு

ஆடு: The Goat
Written by Nadar, Suganthi
Illustrated by Siva, Siva
A bilingual book about a lonely goat looking for a friend to play with. At the end of the story, the goat meets a girl and becomes her pet. A grammar glossary and pronunciation guide are included in the print book. Children can use this book to learn the language and practice reading more easily. The book is ideal for children learning Tamil as a second language.
Paperback
11 x 8.5 inches
32 pages
ISBN: 978-0-9839088-7-6

$10.00

Buy


A Colour a day

A Color a Day!
Written by Nadar, Priyanka M
Illustrated by Nadar, Priyanka M Cover Design by Nadar, Priyanka M
Hardback
11 x 8.5 inches
20 pages
ISBN: 978-0-9839087-9-1
A story for preschoolers about colors and days of the week. The concept is taught through a conversation between two sisters. This story is told in three languages. English, Tamil, Spanish. This book also has a vocabulary list.

$24.27

Buy


அன்பு

அன்பு
Written by Nadar, Suganthi
Illustrated by Nadar, Suganthi
Photographer Narayanan, Karthigai
Paperback
5.5 x 8.38 inches
114 pages
ISBN: 978-0-9839088-9-0
This is the true story of a dog who only knows love. This adorable dog showed his family the quality of love. The human world from a puppy’s perspective.

$8.00

Buy


Thathithaa_thoothuthi

Thathithaa thoothuhi
Written by Pulavar, kavi Kaalamehgam
Illustrated by Nadar, Suganthi
Adapted by Nadar, Suganthi
Using only the twelve letters of the “ith” family, Pulavar kaaLlamegam wrote a poem. This fun song is a conversation with a bee. This book is designed to be essential teaching material for all levels of Tamil learners. A transliteration guide is included for independent reading. The illustrations help children to connect ancient literature to their modern-day way of living.

$11.54

Buy


Overseas:
1500 — 1960

An exhibition about the different representations of the ocean throughout time, between the sixteenth and the twentieth century. Taking place in our Open Room in Floor 2.

error: Copyrights: Content is protected !!